Aktualności

Rezydencja literacka | Projekty zrealizowane
21831
page,page-id-21831,page-template-default,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-1.5,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.4,vc_responsive
 

Projekty zrealizowane

2010 r.

Elektroniczna gmina Boguchwała – krok w kierunku społeczeństwa informacyjnego na obszarach wiejskich – cyfrowa Biblioteka” .

Projekt został złożony do MSWiA przez Urząd Miejski w Boguchwale, którego ostatecznym beneficjentem jest Gminna Biblioteka Publiczna w Boguchwale. Projekt ten zdobył II miejsce w ogólnej klasyfikacji projektów złożonych do MSWiA z całej Polski. Celem głównym projektu było przeobrażenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Boguchwale na nowoczesne, atrakcyjne dla użytkownika, w pełni skomputeryzowane centrum książki, informacji i dziedzictwa kulturowego gminy Boguchwała. Realizacja projektu pozwoliła na dostęp do całego katalogu księgozbioru zgromadzonego we wszystkich filiach. Dzięki komputeryzacji bibliotekarz uzyskał miał możliwość pełnej kontroli nad księgozbiorem (racjonalne gospodarowanie zbiorami, analiza wypożyczeń i zwrotu książek) dzięki czemu można lepiej określić preferencje czytelnicze, co pozwala na zakup książek zgodny z oczekiwaniami czytelników. W trakcie realizacji projektu wdrożono kompleksową infrastruktura sprzętowa i oprogramowanie tworzące system służący do zdalnej pracy wszystkich placówek nad wspólnym katalogiem posadowionym na serwerze głównym. Na stanowiskach pracy zainstalowano wyłącznie oprogramowanie klienckie pozwalające na: katalogowanie, wyszukiwanie, wypożyczenia, generowanie raportów i zestawień. Rozwiązanie takie jest proste do zarządzania, bowiem opieki informatycznej wymaga tylko serwer. Rozwiązanie to pozwola na współpracę z innymi skomputeryzowanymi bibliotekami. System wykorzystuje technologię internetową. Komunikacja w ramach aplikacji odbywa się będzie bardzo efektywnym protokołem opartym na TCP/IP. Dzięki temu wszystkie filie mogą pracować w odrębnych geograficznie lokalizacjach, łącząc się z bazą główną za pomocą Internetu, poprzez drugi serwer WWW zorganizowano dostęp publiczny do wyszukiwania, zamawiania, rezerwowania zasobów biblioteki oraz do strony internetowej o dziedzictwie kulturowym naszej gminy. Efekty tego projektu przyczyniły się to rozszerzenia oferty programowej biblioteki poprzez zajmowanie się nie tylko promocją czytelnictwa, ale także poprzez gromadzenie, przechowywanie i prezentację przez Internet dorobku kulturowego naszej gminy. Całkowity koszt realizacji projektu informatycznego to 148 657,00 zł. Warto podkreślić, iż projekt ten jest w 75% dofinansowany ze środków strukturalnych Unii Europejskiej, a tylko w 25% wkładem własnym gminy. Czyli na realizację tego projektu z funduszy Unijnych otrzymano środki w wysokości 111 492,00 zł, a wkład własny gminy wyniósł 37 165,00 zł.

 

Program Rozwoju Bibliotek, program realizowany w ramach Fundacji Billa i Melindy Gates

Równolegle z Miejską i Gminną Biblioteką Publiczną w Tyczynie, Gminna Biblioteka Publiczna w Boguchwale wraz z Gminną Biblioteką Publiczną w Lubeni oraz Gminna Biblioteką Publiczną w Chmielniku przystąpiły do Programu rozwoju Bibliotek w Polsce. Program ten jest realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, który ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, Internetu i szkoleń.

Wymienione biblioteki znalazły się w gronie finalistów pierwszej rundy tego przedsięwzięcia. Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Tyczynie pełniła funkcję biblioteki wiodącej, natomiast Biblioteka Publiczna w Boguchwale wraz z Biblioteka Publiczna w Lubeni i Chmielniku to biblioteki partnerskie. Realizacja tego przedsięwzięcia przyczyniła się do wzmocnienia całego systemu bibliotecznego, integracji środowiska i umożliwiła stosowanie bardziej nowoczesnych i skutecznych form komunikacji miedzy bibliotekami i bibliotekarzami. W wyniku udziału w programie biblioteki otrzymały sprzęt multimedialny i teleinformatyczny – komputery stacjonarne wraz z oprogramowaniem,   i urządzenia peryferyjne. Do bibliotek, które otrzymają sprzęt komputerowy zostanie też podłączony darmowy Internet. Ponad to pracownicy bibliotek wezmą udział w różnego rodzaju szkoleniach.

Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek
Gminna Biblioteka Publiczna w Boguchwale   uczestniczy w Programie Biblioteki Narodowej  „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek”. Celem Programu jest wzbogacenie i odnowienie księgozbiorów bibliotek polskich. W 2010 roku otrzymaliśmy kwotę w wysokości 4 500 zł.

2011 rok

Program „Orange dla bibliotek”

Od 2011 roku Gminna Publiczna  bierze udział w Programie „Orange dla bibliotek”. W 2011 w ramach Programu z Fundacji Orange otrzymano dotację w kwocie 25 697,42 zł . Została ona przeznaczona  na pokrycie kosztów dostępu do Internetu w Bibliotece Głównej oraz we wszystkich filiach.

Program „Orange dla bibliotek” ma na celu wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego dzięki zwiększeniu dostępności nowych technologii komunikacyjnych i szerzeniu ich wykorzystania w taki sposób, by biblioteki stały się wielofunkcyjnymi, nowoczesnymi centrami informacyjnymi, kulturalnymi i edukacyjnymi.

Dołożyć Logo programu

Fundacja Filantropii w Polsce „ Dziennikarstwo sztuką myślenia” – warsztaty dziennikarskie dla uczniów szkól podstawowych i gimnazjów, kwota dofinansowania 4 990,00 zł.

 

POKL 9.5 „Warsztaty dziennikarskie dla mieszkańców Gminy Boguchwała”, wartość projektu 49 580,00 zł.

 

Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek

 


Gminna Biblioteka Publiczna w Boguchwale   uczestniczy w Programie Biblioteki Narodowej  „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek”. Celem Programu jest wzbogacenie i odnowienie księgozbiorów bibliotek polskich. W 2011 roku otrzymano kwotę w wysokości 6 610,00 zł.

2012 rok

Wydanie albumu „Tylko fotografie nie liczą się z czasem. Gmina Boguchwała w starej fotografii” w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętym Programem PROW na lata 2007-2013, kwota dofinansowania 20 303,32 zł.

 

„Dlaczego Ukraina? A dlaczego nie !” impreza w ramach Programu „Przemiany w Regionie” – RITA Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, którego operatorem jest Fundacja Edukacja dla Demokracji., wartość dofinansowania 600,00 zł.

 

Program „Orange dla bibliotek”

Od 2011 roku Gminna Publiczna  bierze udział w Programie „Orange dla bibliotek”. W 2012 w ramach Programu z Fundacji Orange otrzymano dotację w kwocie 18 901,67 zł. Została ona przeznaczona  na pokrycie kosztów dostępu do Internetu w Bibliotece Głównej oraz we wszystkich filiach.

Program „Orange dla bibliotek” ma na celu wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego dzięki zwiększeniu dostępności nowych technologii komunikacyjnych i szerzeniu ich wykorzystania w taki sposób, by biblioteki stały się wielofunkcyjnymi, nowoczesnymi centrami informacyjnymi, kulturalnymi i edukacyjnymi.

Dołożyć Logo programu

Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek

Logo BN

Gminna Biblioteka Publiczna w Boguchwale   uczestniczy w Programie Biblioteki Narodowej  „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek”. Celem Programu jest wzbogacenie i odnowienie księgozbiorów bibliotek polskich. W 2011 roku otrzymano kwotę w wysokości 7 500,00 zł.

2013 rok

„Bez książki nie idę…”

Projekt realizowany w partnerstwie z Gminna Biblioteką Publiczną w Lubeni i Gminna Biblioteką Publiczną w Chmielniku. Było to przedsięwzięcie literackie promujące ideę Dyskusyjnych Klubów Książki oraz czytelnictwo.

Kwota dofinansowania: 2 550,00 zł.

Loga

 

„Gruzińskie klimaty”

Spotkanie z podróżnikami zorganizowane w ramach Programu „Przemiany w Regionie” – RITA Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, którego operatorem jest Fundacja Edukacja dla Demokracji.

Kwota dofinansowania 600,00 zł.

 

„O finansach … w bibliotece – II edycja”

Projekt realizowany we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim w ramach edukacji ekonomicznej seniorów. Realizatorem projektu była Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

Kwota dofinansowania: 800,00 zł.

 

„Remont i zakup wyposażenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Boguchwale”

w ramach Programu Wieloletniego Kultura + Priorytet „Biblioteka + Infrastruktura bibliotek” ze środków finansowych Ministra Kultura i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa zgodnie z umową Nr 00074/13/PWK/IK z dnia 25.07.2013 roku. Jest to zadanie dwuletnie, realizowane w okresie 2013 -2014 r.

W 2013 r. opracowano dokumentację techniczną zadania, przygotowano dokumentację przetargową.

Kwota dofinansowania w 2013 r. : 42 620,00 zł.

Loga

 

„Zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez wydanie almanachu poezji, słownika biograficznego oraz płyty z dawnymi obrzędami” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013.

Kwota dofinansowania: 18 220,09 zł.

Loga

Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek

Logo BN

Gminna Biblioteka Publiczna w Boguchwale   uczestniczy w Programie Biblioteki Narodowej  „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek”. Celem Programu jest wzbogacenie i odnowienie księgozbiorów bibliotek polskich. W 2011 roku otrzymano kwotę w wysokości 7 500,00 zł.

Program „Orange dla bibliotek”

Od 2011 roku Gminna Publiczna  bierze udział w Programie „Orange dla bibliotek”.

W 2013 w ramach Programu z Fundacji Orange otrzymano dotację w kwocie 33 451,18 zł. Została ona przeznaczona  na pokrycie kosztów dostępu do Internetu w Bibliotece Głównej oraz we wszystkich filiach.

Program „Orange dla bibliotek” ma na celu wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego dzięki zwiększeniu dostępności nowych technologii komunikacyjnych i szerzeniu ich wykorzystania w taki sposób, by biblioteki stały się wielofunkcyjnymi, nowoczesnymi centrami informacyjnymi, kulturalnymi i edukacyjnymi.